Parametry wywołania

ePocztaPodatkowa.exe [[@]plik1[,[@]plik2,...[@]plikn] [OUT=PlikRaportu [OUTAPPEND] [SEND [NWFS]] [SHOW] [SILENT] [DEL]] ] [TEST]

gdzie:

plik - - względne do katalogu roboczego lub pełne ścieżki do plików XML podane w formacie "commatext"
albo
@plik
plik tekstowy zawierający linie ze ścieżkami do plików XML - względnymi do ścieżki @pliku lub pełnymi.

OUT=PlikRaportu - ścieżka do pliku raportu (zobacz strukturę pliku raportu).

OUTAPPEND - Dołącza raport do istniejącego pliku raportu. W przypadku braku parametru naspisuje istniejący plik raportu.

Istniejący plik zostanie roszerzony lub napisany tylko w przypadku gdy jest on pusty lub jest tekstowym plikiem zapisanym w formacie UTF8 z BOM oraz pierwsza linia tesktu zaczyna się od słowa RaportEPP=.

SEND - Dane XML zostaną wysłane do e-Deklaracji. W przypadku braku tego parametru dane zostaną tylko dołączone do bazy danych. W czasie wysyłania danych będzie widoczne okno programu. Po pozytywnym zakończeniu zostanie zamknięte, chyba że użytko parametru SHOW.

NWFS = NoWaitForStatus - Przyśpiesza wysyłkę dokumentów do e-Deklaracji ponieważ nie próbuje pobrać przez kilka sekund nowych statusów wysłanych dokumentów..

SHOW - Zostanie otwarte okno programu nawet bez wysyłania danych (bez parametru SEND).

SILENT - Nie pojawią się komunikaty (MessageBox) w przypadku braku lub błędnych plików XML.

DEL - Usuwa pliki XML.

FORMAT - Formatuje plik XML usuwając niepotrzebne puste gałęzie lub znaki łamania wierszy, przekształca na kodowanie UTF8 lub dodaje nagłówki kodowania pliku XML.

TEST - Ustawia program w tryb wysyłania do testowej bramki e-Deklaracji. W tym przypadku dane nie zostaną zapisane w bazie danych.

 

Struktura pliki raportu

Plik jest zapisany jako UTF8 z nagłówkiem;

pierwsza linia zawiera tekst:

RaportEPP=data raportu,czas raportu

gdzie data raportu i czas raportu to czas ostatniego utworzenia raportu. Data jest w formacie rrrr-mm-dd, czas w formacie hh:mm:ss

kolejne linie zawierają:

nazwa pliku xml,data dodania,czas dodania=Identyfikator w bazie/Numer referencyjny/kod i tekst błędu

nazwa pliku xml - nazwa pliku tak jak została podana w parametrze wejściowym

data dodania - data dodania do bazy w formacie yyyy-mm-dd

czas dodania - czas dodania do bazy w formacie hh:mm:ss

Identyfikator w bazie/Numer referencyjny:status/kod i tekst błędu

albo

albo

error3CyfryNumeruBłędu:"Tekst błędu", np: "plik xml.txt",2014-03-07,12:56:22=Error002:"Niewłaściwy plik XML."

Obecnie możliwe błędy:

Error001:"Błąd dodania rekordu do bazy danych."
Error004:"Nie znaleziono pliku XML."
Error005:"Niewłaściwy plik XML."
Error006:"Błąd odczytu pliku XML."
Error100:"Wysyłanie zostało przerwane. Dane nie zostały wysłane ani dodane bazy ePP."

Koniec

Marcin Konopka - IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne