rok 2016
wpłaty darowizn19 691,00
wypłaty dla szkoły-411 931,82
saldo-392 240,82
rok 2017
wpłaty darowizn31 790,00
wypłaty dla szkoły-607 000,00
saldo-575 210,00
RAZEM od roku 2016
wpłaty darowizn51 481,00
wypłaty dla szkoły-1 018 931,82
saldo-967 450,82