rok 2016
wpłaty darowizn19 691,00
wypłaty dla szkoły-411 931,82
saldo-392 240,82
rok 2017
wpłaty darowizn48 740,00
wypłaty dla szkoły-895 041,00
saldo-846 301,00
rok 2018
wpłaty darowizn6 730,00
wypłaty dla szkoły-60 848,00
saldo-54 118,00
RAZEM od roku 2016
wpłaty darowizn75 161,00
wypłaty dla szkoły-1 367 820,82
saldo-1 292 659,82